Bilimsel Program

KLİMİK 2020, Kongre Öncesi Kurslar

Kongre Öncesi Kurs - 1

Solid Organ Nakliyle İlişkili İnfeksiyonlar

Kongre Öncesi Kurs - 2

Klinik Radyolojik Olgu Tartışmaları: Akciğer İnfeksiyonları

Kongre Öncesi Kurs - 2

How to Write and Submit an Article

KLİMİK 2020, Bilimsel Program: 8-11 Kasım 2020

×