Oturum Başvuru Formu

KLİMİK 2020 Kongresi’nde yer almak üzere, ilgilendiğiniz, deneyim ve bilgi sahibi olduğunuz konularda hazırlayacağınız çeşitli oturumlar, bu oturumlar için konuşmacı ve oturum başkanları önerebilirsiniz.

Başvuru Yapan Kişi (Ad-Soyad-Ünvan)

Başvuru Yapan Anabilim Dalı, Klinik (Adı, Şehri)

E-posta Adresi

Başvuru Yapılan Oturum Türü
Olgu Sunumu: Güçlükle tanı konulabilmiş infeksiyon hastalığı veya infeksiyon hastalıklarıyla karışabilen diğer hastalık olgularının kıdemli hocalara sunulacağı Büyük Vizit Oturumu’nda yer alacak, tercihen genç uzmanlar tarafından başvurulabilecek bir oturumdur (1 konuşmacı (1 olgu), 20 dakika).Uzmanıyla Tartışalım: Anlatılacak konuda çok sayıda yayını bulunan, konunun uzmanı kişilerin başvurabileceği bir oturumdur (1 konuşmacı, 1 oturum başkanı, toplam süre 45 dk).En Zor Olgum: Ne Öğrendim?: Alanımızda ciddi klinik bilgisi ve deneyimi olan öğretim üyesi veya kıdemli uzmanların başvurabileceği, meslek yaşamlarında tanı ve tedavisi konusunda en çok zorlandıkları birer hastalarını ve bu hastadan ne öğrendiklerini anlatacakları bir oturumdur (2 konuşmacı, 1 oturum başkanı, toplam süre 1 saat).Şaşırtan Klasikler: Klasik infeksiyon hastalıklarınının, tercihen alışıldık klinik seyirleri dışındaki görünümlerini vurgulayan bir olgu eşliğinde anlatılatılacağı bir oturumdur (2 konuşmacı ve 1 oturum başkanı, toplam süre 1 saat).Simpozyum-1.5 Saatlik: Alanımızdaki önemli veya güncel bir konunun tüm boyutlarıyla tartışılacağı, anlatılacak konuyla ilgilenen ve yayınları bulunan konuşmacıların yer alacağı bir oturumdur (3 konuşmacı ve 1 oturum başkanı, toplam süre 1.5 saat).Simpozyum-1 Saatlik: Alanımızdaki önemli veya güncel bir konunun tüm boyutlarıyla tartışılacağı, anlatılacak konuyla ilgilenen ve yayınları bulunan konuşmacıların yer alacağı bir oturumdur (2 konuşmacı ve 1 oturum başkanı, toplam süre 1 saat).Tartışmalı Oturum: Bir infeksiyon hastalığının tanı veya tedavisinde, hangisinin daha üstün olduğu konusunda henüz uzlaşıya varılmamış iki alternatifin bulunduğu durumlarla ilgili; konuşmacılardan birinin ilk, diğerinin ikinci alternatifi savunacağı bir oturumdur (2 konuşmacı ve 1 oturum başkanı, toplam süre 1 saat)

Oturumun Konusu
Bakteriyel İnfeksiyonlarViral İnfeksiyonlarFungal İnfeksiyonlarParaziter HastalıklarProtozoal İnfeksiyonlarSağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar ve İnfeksiyon KontrolAntimikrobiyal TedaviAntimikrobiyal DirençHIV/AIDSBağışıklığı Baskılanmış Konakta İnfeksiyonlarİnfeksiyon EpidemiyolojisiBilimsel Makale Yazma ve YayımlamaAraştırma YöntemleriSterilizasyon-DezenfeksiyonAşılar ve BağışıklamaDiğer

Oturum Başlığı

Anahtar Kelimeler


Konuşmacı 1

Ad Soyad

Cinsiyet
KadınErkek

Ünvan

Çalıştığı Kurum

Şehir

E-posta Adresi

Bu Oturum İçin Neden Önerildiği


Konuşmacı 2

Ad Soyad

Cinsiyet
KadınErkek
Ünvan

Çalıştığı Kurum

Şehir

E-posta Adresi

Bu Oturum İçin Neden Önerildiği


Konuşmacı 3

Ad Soyad

Cinsiyet
KadınErkek
Ünvan

Çalıştığı Kurum

Şehir

E-posta Adresi

Bu Oturum İçin Neden Önerildiği


Oturum Başkanı 1

Ad Soyad

Cinsiyet
KadınErkek
Ünvan

Çalıştığı Kurum

Şehir

E-posta Adresi